Rakentaminen nyt

Ympäristöseurantajärjestelmästä löytyy mm. louhintasuunnitelma, tietoa louhinnan etenemisestä, louheen ajoreitit ja seurannan havaintopisteet (melu, tärinä ja pohjavesi).

Linkki suositellaan avattavaksi Google Chrome -selaimella. Lyhyt ohje järjestelmän käyttöön: EMO käyttöohje (pdf 0,3 Mt)

Sulkavuoren ympäristöseurantajärjestelmä EMO ≫