Aluetiedotteet: Raholan jätevesipumppaamo

Rakentamisen vaihe: päättynyt

Raholaan rakennetaan uusi jätevedenpumppaamo, josta jätevedet johdetaan Pyhäjärveen asennettavia paineviemäreitä pitkin Pirkkalan Haikan kautta Sulkavuoren tuloviemäriin. Nykyinen jätevedenpuhdistamo poistuu käytöstä ja kun uusi keskusjätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2025, maa-alue vapautuu uudelle maankäytölle.

Raholan tulevan jätevedenpumppaamon läheisyyteen sijoittuu Pyhäjärven pohjaan upotettavan siirtoviemärin (PV1) rakennustyömaa. Tätä työmaata varten tehtiin valmistelevia toimenpiteitä, mm. tasattiin alue työmaan käyttöön. Varsinaisia jätevesipumppaamon rakennustöitä ei ole vielä aloitettu.