Aluetiedotteet: Rahola

Rakentamisen vaihe: päättynyt

Raholaan rakennetaan uusi jätevedenpumppaamo, josta jätevedet johdetaan Pyhäjärven pohjassa olevia paineviemäreitä pitkin Pirkkalan Haikan kautta Sulkavuoren tuloviemäriin. Kun uusi keskusjätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2025, nykyinen jätevedenpuhdistamo poistuu käytöstä ja maa-alue vapautuu uudelle maankäytölle.