Aluetiedotteet: Raholan jätevesipumppaamo

Rakentamisen vaihe: päättynyt

Raholaan rakennetaan uusi jätevedenpumppaamo, josta jätevedet johdetaan Pyhäjärveen asennettavia paineviemäreitä pitkin Pirkkalan Haikan kautta Sulkavuoren tuloviemäriin. Nykyinen jätevedenpuhdistamo poistuu käytöstä ja kun uusi keskusjätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2024, maa-alue vapautuu uudelle maankäytölle.

Käynnissä: Vesistöosuuden molemmissa päissä ruoppaukset ja louhinnat on saatu valmiiksi. Raholan rannassa putkiletkojen hitsaus ja painotus saatiin valmiiksi marraskuun alussa. Putkiletkoja asennetaan parhaillaan Pyhäjärven pohjaan. Putkien asennus saadaan tehtyä joulukuun loppuun mennessä.

Haikan päässä ruopatut massat kuivatetaan läheisellä pellolla ennen poiskuljetusta, joka tapahtuu tällä tietoa talven aikana. Raholan puoleisen rannan kaivetut massat ovat määrältään vähäisempiä.

Pyhäjärvessä kelluvat putkiletkat on merkitty lipuilla ja hämärän aikana valoilla.

Upotuksen jälkeen tehdään painekokeet molemmille linjoille, maanpäälliset peitto- ym. siistimistyöt ja putkien ympärystäytöt ruopatuilla osuuksilla suojaverhojen sisällä. Nämä työvaiheet tehdään vuoden vaihteen jälkeen 2021.


Urakoitsija: Lopen Maa ja Vesirakenne Oy, yhteyshenkilö Tarmo Toivonen, puh. 040 744 7859
Valvoja: Tamrap Oy, yhteyshenkilö Markus Laakso, puh. 040 152 7095